पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्ट चे

पिंपरी चिंचवड अभियांत्रिकी महाविद्यालय

  • NBA मान्यताप्राप्त महाविद्यालय
  • "A ग्रेड " सह NAAC मान्यता
  • सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ (SPPU), पुणे यांच्याशी कायमस्वरूपी संलग्न एक स्वायत्त(Autonomous) महाविदयालय
  • ISO 9001: 2015 प्रमाणित संस्था
  • अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE), नवी दिल्ली, महाराष्ट्र राज्य सरकार , DTE, मुंबई द्वारा मंजूर
Spotlight
            

सभासद नोंदणी


सभासद नोंदणी साठी खालील फॉर्म भरा